CORPOHOST
Գրանցում | Մուտք | Տեխ. Օգնություն   | RU
 


Խորհրդատվական ծառայություններ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մեր ծառայությունները

Պատվիրել

 

Ընդհանուր տեղեկություններ

Խորհրդատվական առայությունները կազմակերպության բիզնես պրոցեսների համապատասխանեցումն են լավագույն փորձին, ինչպես նաև կազմակերպության առջև ծառացած, արտաքին գործաններով պայմանավորված խնդիրների լուծման համար համապատասխան կազմակերպական մեհանիզմների ստեղծումը` արտաքին կամ ներքին խորհրդատուների միջոցով:

Արդի պայմաններում ավելի ու ավելի կարևորվում է արտաքին խորհրդատվության դերը, քանի որ ոչ բոլոր կազմակերպությունները կարող են իրենց թույլ տալ ոլորտի լավագույն մասնագետներին պահելու իրենց հաստիքացուցակում և ամենամսյա հաշվեգրումների իրականացնելու հետազոտությունների և զարգմացմանն ուղղված ծախսերին:

IT խորհրդատվությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում բիզնես-խորհրդատվական ծառայությունների բույլում. խորհրդատուն պետք է հասկանա կազմակերպության բիզնես պրոցեսները և համապատասհանեցնի IT պրոցեսները դրանց: Երբեմն կարիք է առաջանում վերանայելու բիզնես պրոցեսները, քանի որ ոչ միշտ են նրանք համապատասխանում կազմակերպության նպատակների օպտիմալ իրագործմանը:  

 

Մեր ծառայությունները

Մենք ունենք հարուստ փորձ բիզնես և IT խորհրդատվության բնագավառում և մեր հաճախորդներին հպարտորեն առաջարկում ենք միասին լուծելու կազմակերպության առջև ծառացած մարտահրավերները: Մեր ծառայությունները մասնավորապես ընդգրկում են հետևյալը. 

Բիզնես և մարկետինգային խորհրդատվություն

-  Կազմակերպության IT(WEB) ռազմավարության կազմում  

-  IT(WEB) պրոցեսների նախագծում և փաստաթղթավորում

-  IT(WEB) պրոցեսների համապատասխանեցում կազմակերպության ռազմավարական նպատակներին և բիզնես-պրոցեսներին 

-  Կայքերի և WEB-հավելվաների անվտանգության գնահատում

-  Կայքերի և WEB-հավելվաների տեխնիկական նկարագրի կազմում

-  Շուկայի հետազոտություններ(ընդհանուր, մատակարարների և պոտենցիալ հաճահորդների գծով)

-  WEB-հաշվետվական համակարգերի նախագծում 

 

Պատվեր

Պատվիրելու կամ ավելին իմանալու համար, խնդրում ենք զանգահարել 055111551 հեռախոսահամարով: