CORPOHOST
Գրանցում | Մուտք | Տեխ. Օգնություն   | RU
 


Վեբ կայքերի պատրաստում

 

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մեր ծառայություններ

Որոշ աշխատանքներ

Պատվիրել

 

Ընդհանուր տեղեկություններ

Վեբ կայքն այսօր դարձել է կազմակերպությունների բիզնես պրոցեսի բաղկացուցիչ մասը: Կախված կազմակորպության տեսակից` այն կարող  է ունենալ տարբեր նշանակություն: Ըստ այս հատկաիշի կարելի է տարանջատել հետեևյալ խմբերը. 

- Սոցիալական-ցանցային տիպի կազմակերպություններ, որոնց ամբողջ եկամուտը ստացվում է հենց կայքից և հարակից ծառայություններից: Բնորոշվում են մեծ ծավալներով, բազմաթիվ օգտատերերով և բարդ ճարտարապետությամբ:

- Պորտալային կայքեր և դրանք սպասարկող կազմակերպություններ. բնորոշվում են մեծ ծավալով, բարդ ճարտարապետությամբ, ադմինիստրատորների կողմից անընդհատ թարմացվող տեղեկատվությամբ

- Էլեկտրանային լրատվամիջոցներ. Հիմնականում նման են պորտալներին, սակայն, որպես կանոն, օգտատերերի վրա շեշտադրում չի կատարվում

- Էլեկտրանային կոմերցիոն և տեղեկատվական կայքեր, որոնք հանդիսանում են բիզնես պրոցեսի սպառման, ապրանքների և ծառայությունների բաշխման գործիքներ

- Ֆինանսական կազմակերպությունների կայքեր, որոնցով անցնում են բազմաթիվ ֆինանսական գործարքներ, բնորոշվում են անվտանգության նկատմամբ ներկայացվող բարձր պահանջներով

- Տեղեկատվական կայքեր, ֆորումներ, և այլ կայքեր

 

 

Մեր ծառայությունները

Մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք հետևյալ առայությունները, որոնք կարող են մատուցվել ինչպես միասին, այնպես էլ առանձին. 

- Վեբ կայքերի նախագծում և կոնցեպցիայի մշակում

- Կորպորատիվ ոճի ստեղծում

- Կայքի զարգացման ռազմավարության մշակում

- Ծրագրային լուծումներ

- Էլեկտրոնային խանութների և վճարային համակագերի միացում

- Ծրագրային կոդի օպտիմալացում

- Այլ ծառայություններ

 

Պորտֆել

Մեր վերջին աշխատանքներից են` www.superdeals.am և www.corpohost.am 

 

Պատվեր

Պատվիրոլու կամ ավելին իմանալու համար, խնդրում ենք զանգահարել 055111551 հեռախոսահամարով: